GENERALFORSAMLING
Tidspunkt
29.03.2021 kl. 19.00 - 29.03.2021 kl. 20.00
Sted
Klublokalet, Stevnsbadet
Beskrivelse

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsen beretning

  3. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse

  4. Godkendelse af bestyrelsens forslag om kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  8. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant

  9. Eventuelt

Dagsorden samt årsrapport opslås på klubbens hjemmeside mindst 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.

SHS-Stevns