Referat fra generalforsamling 2018 findes her
 
Resultater fra klubmesterskab 2018 findes her 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne mandag den 25. marts 2019 i Tinghuset, Algade 8, 4660 St. Heddinge kl. 19:
 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsen beretning

 3. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. revideret regnskab) til godkendelse

 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag om kontingent - Bestyrelsen har ikke forslag om ændret kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag - Der er ingen indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år

  1. Inger Pedersen - modtager genvalg
  2. Charlotte Søltoft Christensen - modtager genvalg
  3. Susanne Haunsvig - modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - 1. Thomas Hansen - modtager genvalg 2. Jess Bang From

 8. Valg af 1 bilagskontrollant: Tina Farø Jakobsen - modtager genvalg og 1 suppleant: Ruben Lykke Pedersen

 9. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliv medlem af SHS-Stevns

 
Det er med glæde, at vi kan meddele at klubben har indgået et samarbejde med Watery.dk. En webshop, som har alt udstyr til alle former for vandsport.
  
Billede fra klubmesterskabet 2017, hvor EM-maskotten Dana kom på besøg i hallen.
I december 2017 var der arrangeret tur til EM kortbane i Royal Arena for klubbens medlemmer